fastighetsskötsel

Mina gamla fastighetsskötare må ha varit lata och slöa, men de var alltid på plats, de var anträffbara och man kunde ha en dialog med dem. De var av den gamla skolan, stationära som permanenta installationer, men tiden utvisade tyvärr att de var ett utrotningshotat släkte. Någon gång på 2000-talet blev fastighetsskötsel gradvis ett allt vagare och svårdefinierbart begrepp. I min byggnad försvann de gamla trotjänarna och ersattes med en skara peppiga unga människor i blåröda arbetskläder. Det verkade bra men dessa entreprenadestradörer visade sig lika svåråtkomliga som månen.